Health, safety and environment (HSE)-introduction
 
 
 

Health, safety and environment focus in order to create a safe workplace:

"HSE-introduction" gives you a short introduction to our safety regulations and risk factors. The course is compulsory for all employees in Ulstein Verft AS.

"HSE-introduction" includes a short film, an HSE guide and a simple test, which you must pass to get your course diploma.

Link to the HSE-introduction

-----

Med fokus på helse, miljø og sikkerheit for å skape ein trygg arbeidsplass:
 
"HMS-introduksjon" gir ei kort innføring i våre sikkerheitssreglar og risikofaktorar. Kurset er obligatorisk for alle tilsette og innleigde ved Ulstein Verft AS.
 
Kurset består av ein kort film, ein HMS-guide og nokre kontrollspørsmål som det må svarast korrekt på før kursbevis blir skrive ut.

 
 
 
 More HSE-introduction
 
 
 
 
 


COPYRIGHT 2013 - ULSTEIN GROUP ASA - NO-6065 ULSTEINVIK - NORWAY - TEL: +47 7000 8000 - E-MAIL: GR@ULSTEIN.COM